Pakalpojumi

Piedāvājam dažādu grūtības pakāpju elektroinstalācijas defektēšanu, remontu un jaunas elektroinstalācijas
montāžu, kā arī nodošanu eksploatācijā

IEKŠĒJĀS ELEKTROINSTALĀCIJAS:

 • Veikalu elektroinstalācija;
 • Biroju elektroinstalācija;
 • Noliktavu elektroinstalācija;
 • Privātmāju elektroinstalācija;
 • Dzīvokļu elektroinstalācija;
 • Daudzdzīvokļu ēku elektroinstalācija;
 • Viesnīcu elektroinstalācija;

ĀRĒJĀ ELEKTROAPGĀDE:

 • Zemsprieguma spēka sadalnes;
 • Kabeļu komutācijas sadalnes;
 • Spēka kabeļlīnijas;
 • Tranšeju rakšana

ĀRĒJAIS APGAISMOJUMS:

 • Noliktavu laukumu apgaismojums;
 • Autostāvvietu apgaismojums;
 • Fasādes apgaismojums;

PAGAIDU PIESLĒGUMI UZ BŪVNIECĪBAS LAIKU:

 • Izveidojam pagaidu elektroapgādi būvniecības laukumos;
 • Pagaidu pieslēguma nomaiņa uz pastāvīgo pieslēgumu pēc būvniecības beigām;

ELEKTROENERĢIJAS UZSKAITE:

 • Kontrolskaitītāju uzstādīšana;
 • Kontrolskaitītāju ar strāvmaiņiem uzstādīšana;
 • Uzskaites sadalnes uzstādīšana;
 • Daudzdzīvokļu uzskaites sadalnes uzstādīšana

ZIBENSAIZSARDZĪBA:

 • Aktīvā zibensaizsardzība;
 • Pasīvā zibensaizsardzība;

ZEMĒJUMS:

 • Zemējuma kontūra izveide zemē;
 • Zemējuma kontūra izveide objekta pamatos;
 • Zemējuma pretestības mērījumi;

VĀJSTRĀVAS TĪKLI:

 • Signalizācijas sistēmas;
 • Signalizācijas sistēmas;
 • Videonovērošanas sistēmas;

Pie objekta apskates piedāvājam sniegt bezmaksas konsultāciju, kā arī palīdzību projektēšanas darbos.

Darbi tiek veikti ātri, kvalitatīvi (Pēc standartiem), saskaņojot ar klientu visas viņa vēlmes.
Par paveikto darbu dodam garantiju.